Huisregels

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) geeft met haar blogs onderzoekers, bestuurders en anderen gelegenheid over wetenschappelijk onderzoek en daaraan gelieerde onderwerpen te bloggen. Uitspraken en meningen in de blogartikelen geven niet noodzakelijkerwijs het standpunt van NWO weer.

Op blog.nwo.nl krijgen lezers de mogelijkheid te reageren op deze bijdragen. De reacties zijn de verantwoordelijkheid van de inzenders. Publicatie op blog.nwo.nl impliceert niet dat NWO die reacties of meningen deelt of ondersteunt (zie ook de disclaimer).

Wie reageert, moet zich aan spelregels houden. NWO-medewerkers zien toe op naleving van die regels. Indien een reactie is geweigerd, ontvangt de inzender daarvan per e-mail bericht.

De regels

  • Reacties dienen te gaan over de inhoud van het blogartikel.
  • Commerciële boodschappen worden niet geplaatst.
  • Verwijzingen naar websites worden in principe niet geplaatst.
  • Persoonsgegevens (telefoonnummers, adressen enz.) worden niet geplaatst.
  • Reacties hebben geen maximum omvang maar NWO behoudt zich het recht voor om reacties in te korten.
  • De wet mag niet worden overtreden. Denk met name aan de Grondwet (artikel 1) en het Wetboek van Strafrecht (artikelen 137c, 137d en 137e).
  • Fatsoensnormen mogen niet worden overtreden.
  • De redactie behoudt zich te allen tijde het recht voor reacties te weigeren, ook als deze ogenschijnlijk aan de huisregels voldoen, maar om een andere reden voor publicatie ongeschikt worden geacht.

 

NWO gaat zeer zorgvuldig met reacties om. Desondanks kan er iets fout gaan. U kunt contact opnemen met NWO via webredactie@nwo.nl